Gwarancja
Podstawowe warunki gwarancji.
1. Komputery posiadają numer seryjny, do którego przypisane są numery seryjne podzespołów (płyty głównej, procesora, baterii, ram) Wszystkie numery seryjne posiadamy w naszej bezie danych. W przypadku zwrotu lub reklamacji komputer musi posiadać komponenty, z którymi został sprzedany.
2. Dozwolona jest wymiana dysku lub RAM, jednak pozostałe podzespoły zabezpieczone są plombami. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji.
3. Nabywca traci gwarancję na skutek:
- Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania.
- Stwierdzenia przez serwis śladów zalania sprzętu.
- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.
- Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.
- Uszkodzenie plomby gwarancyjnej
 
1. Gwarancji nie podlegają akumulatory/baterie, których czas w opisie przedmiotu wynosił poniżej 30 minut, ~30 minut lub posiadały adnotację „do regeneracji”, „rozważ wymianę”. Akumulatory/baterie używane, których czas pracy wynosi ponad 30 minut, podlega zawsze 30 dniowej gwarancji.
2. Nowe dyski podlegają 24 miesięcznej gwarancji.
3. Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiło do 3 „bad pikseli”.
4. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, takich jak np. utrata danych oraz nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania oraz innych podzespołów ze sprzętem klienta.
5. Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania.
6. Gwarancja nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak np. zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie. Kupujący zobowiązany jest do wykonania tych czynności we własnym zakresie.
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkownika. Przechowywania, konserwacji, instalacji, podłączenia sprzętu do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, dokonywanych przez użytkownikach samowolnych napraw i zmian.
9.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Czas rękojmi przy sprzedaży osobie fizycznej to 12 miesięcy.
10. Gwarancja zostaje przedłużona o czas przebywania towaru w serwisie.
11. Jeżeli usterka jest bardzo poważna i Sprzedający nie ma możliwości jej usunięcia lub wymiany podzespołów wówczas Kupujący otrzymuje zwrot środków na konto.
12. Nabywca traci gwarancję na skutek: 
- Upływu terminu gwarancji.
- Zerwania plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie przez gwaranta.
- Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania.
- Stwierdzenia przez serwis śladów zalania sprzętu.
- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.
- Utraty karty gwarancyjnej.
- Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.
- Demontażu podzespołów, otwierania obudowy.
13. Komputery posiadają numer seryjny, do którego przypisane są numery seryjne podzespołów (płyty głównej, procesora, bateria, ram) Wszystkie numery seryjne posiadamy w naszej bezie danych.
W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru, komputer musi posiadać komponenty z którymi został sprzedany. 
14. Każdy sprzęt posiada plomby, które uniemożliwiają Kupującemu ingerowanie w strukturę urządzenia wykraczającą poza zakres punktu 2 Podstawowych warunków gwarancji. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl