Regulamin sklepu

Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego OTOKOMPUTERY
określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach KonsumentaSPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta
§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Zastrzeżenia

1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy OTOKOMPUTERY prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.otokomputery.pl.
Sprzedawca
ITSALE Łukasz Szyszkowski z siedzibą pod adresem ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny
Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej dnia 2020-03-09 o numerze wniosku 000591036/2020,
NIP 8491472220, nr REGON 280100434.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny (pomorskie), Polska

2.Adres e-mail:
• Dział sprzedaży: bok@otokomputery.pl
• Dział techniczny i reklamacje: serwis@otokomputery.pl

3. Telefon:
• Dział sprzedaży: 500 070 991, 500 070 993
• Dział techniczny i reklamacje: 519 777 200

3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
• urządzenie z dostępem do Internetu
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami brutto za towar.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
7. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
9. Towar oferowany w Sklepie stanowi sprzęt komputerowy, który został nabyty i zwrócony przez konsumentów. Towar oferowany przez Sklep jest w pełni sprawny i nie posiada żadnych wad ukrytych.

5 PŁATNOŚCI

1. Każde zamówienie złożone w Sklepie internetowym zostaje potwierdzone fiskalnym dokumentem sprzedaży – paragonem, fakturą 23% VAT albo fakturą Vat marżą, jeśli taka informacja jest zawarta w opisie produktu.
2. Na fakturze obok nazwy produktu, znajduje się również informacja o licencji, jeśli sprzęt takową posiada oraz kwota za wysyłkę.
3. Na fakturze zostaje wyszczególniony sposób płatności: przelew, payu, pobranie, gotówka.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
5. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
• zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 88 1050 1764 1000 0097 4965 1122 bank ING - przed dostarczeniem towaru lub po dostarczeniu towaru w terminie uwzględnionym na fakturze z odroczonym terminem płatności (wymaga to podpisania umowy regulującej warunki takiej płatności przez Kupującego i Sprzedającego)
• za pomocą karty płatniczej
• za pomocą platformy przelewy24.pl lub PayU dostępnej jako opcja przy wyborze płatności
• za pośrednictwem platformy płatniczej
• za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego (do kwoty 5 tys. zł)
• gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.
7. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
8. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie paragonów i faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad - chyba że Sprzedawca poinformował Kupującego o wadach towaru przed zawarciem umowy sprzedaży.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
5. Wszystkie uwagi Kupującego dotyczące zamówienia powinny znaleźć się w stosownej rubryce.
6. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
• Za pośrednictwem firmy kurierskiej
• Do paczkomatów InPost
• Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
8. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
10. W okresie zwiększonej sprzedaży lub zakupu hurtowego czas na zrealizowanie zamówienia może się wydłużyć.
11. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.
12. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń paczki lub sprzętu mogących mieć związek z dostawą, wymaga się spisania protokołu szkody z kurierem oraz zgłoszenie tego faktu w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem: serwis@otokomputery.pl. Zaleca się, by Kupujący sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
14. Reklamacje paczek nie będą uwzględniane bez protokołu szkody lub błędnie wypełnionego protokołu szkody spisanego przez kuriera.
15. Pakowanie paczek oraz przekazywanie ich kurierowi odbywa się w siedzibie Sprzedającego pod obecnością kamer.
16. Kupujący nie może obciążyć Sprzedającego winą za uszkodzenie paczki, jeśli nie otworzył paczki przy kurierze, jeśli pokwitował odbiór paczki w stanie nienaruszonym, a w razie uszkodzeń nie dopilnował spisania protokołu szkody w obecności kuriera.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Kupujący powinien wypełnić oświadczenie o rezygnacji z zakupu, które wypełnia na stronie: www.reklamacje.otokomputery.pl. Informacja ta jest także dostępna na w menu głównym na stronie głównej jako „Kontakt”. Po wypełnieniu protokołu w systemie należy wydrukować wygenerowany przez system druk. Wypełniony wydrukować i dołączyć wraz ze zwracanym sprzętem i kompletem dokumentów. Należy pamiętać o dostarczeniu przedmiotu kompletnego i w takim stanie jakim produkt został zakupiony.
2. Przedmiot można dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać bezpiecznie dowolnym środkiem transportu.
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
• w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
• w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
• zawarcia umowy - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
5. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. W przypadku, kiedy dokumentem sprzedaży jest faktura, należy ją zachować - do dokumentu zostanie wystawiona korekta, na podstawie której Sprzedający dokona zwrotu należności.

8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
13. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
14. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
15. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
17. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli Kupujący uszkodzi Przedmiot lub w jakikolwiek sposób narazi Sprzedającego na dodatkowe koszty (jeśli np. zwracany przedmiot będzie wymagał ponownego zainstalowania systemu operacyjnego), wówczas kwota zwrotu może zostać pomniejszona.
9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
• Jeśli Kupujący otrzymał towar zapakowany w oryginalne zapieczętowane opakowanie i zostanie ono naruszone lub towar zostanie pozbawiony oryginalnych etykiet, lub będzie posiadać ślady użytkowania, Sprzedawca będzie zobowiązany do zmniejszenia wartości zwrotu.

9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na działanie sprzętu zgodne z informacją zamieszczoną w opisie przedmiotu. Okres gwarancji także został tam określony.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. Kupujący może również złożyć reklamacje wypełniając oświadczenie o składaniu reklamacji, które znajduję się na stronie: www.reklamacje.otokomputery.pl.
4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na adres ul. Rzemieślnicza 3, 83-031 Różyny z dopiskiem „REKLAMACJA” oraz numerem zamówienia.
5. Sposoby dostarczenie przedmiotu na serwis:
• Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki lub wygenerowania numeru zwrotów przy pomocy platformy https://szybkiezwroty.pl/pl i postępowaniu zgodnie z instrukcjami przewoźnika).
• Kupujący może dostarczyć towar do serwisu osobiście lub dowolną firmą kurierską, jednak kwota za przesyłkę nie powinna przekroczyć najtańszej opcji z cennika dostawy Sprzedawcy.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu na serwis. Tylko w przypadku niedostarczenia paczki kurierowi, który zjawił się u Kupującego w ustalonym przez niego terminie, na Kupującego spada obowiązek na własny koszt dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego. Wysyłka naprawionego sprzętu do Kupującego, również odbywa się na koszt Sprzedającego.
7. Jeśli reklamowany przedmiot to urządzenie, typu laptop, komputer, monitor, projektor, prosimy o wysyłkę także okablowania (zasilacze i przewody).
8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
9. Każdy sprzęt posiada plomby, które uniemożliwiają Kupującemu zmianę lub montowanie własnych podzespołów. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji. W przypadku zamówienia komputera stacjonarnego plomby zabezpieczające znajdują się na poszczególnych podzespołach, a nie na zewnętrznej obudowie. W przypadku zakupu laptopa plomby znajdują się na obudowie. W szczególnych przypadkach Sprzedający może zastosować inny rodzaj zabezpieczania laptopa przed ingerencją Kupującego lub inaczej umiejscowić plomby, ale wówczas Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym.
10. Nowe baterie podlegają 6 miesięcznej gwarancji.
11. Gwarancji nie podlegają akumulatory/baterie, których czas w opisie przedmiotu wynosił poniżej 30 minut, ~30 minut lub posiadały adnotację „do regeneracji”, „rozważ wymianę”. Akumulatory/baterie używane, których czas pracy wynosi ponad 30 minut, podlega zawsze 30 dniowej gwarancji.
12. Nowe dyski podlegają 24 miesięcznej gwarancji.
13. Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiło do 3 „bad pikseli”.
14. Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, takich jak np. utrata danych oraz nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania oraz innych podzespołów ze sprzętem klienta.
15. Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania.
16. Gwarancja nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak np. zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie. Kupujący zobowiązany jest do wykonania tych czynności we własnym zakresie.
17. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkownika przechowywania, konserwacji, instalacji, podłączenia sprzętu do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, dokonywanych przez użytkownikach samowolnych napraw i zmian.

18. Rękojmia dla Przedsiębiorców

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
Każdy prezentowany przez Sprzedawcę towar jest oznaczony jako nowy, pochodzący z ekspozycji lub używany. W przypadku Towarów używanych lub pochodzących z ekspozycji Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o ewentualnych widocznych śladach użytkowania.

2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

19. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

20. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
W przypadku Towaru, który był oznaczony przez Sprzedawcę jako używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania Towaru Klientowi.

21. W przypadku Towaru, który był oznaczony przez Sprzedawcę jako używany, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od wydania Towaru Przedsiębiorcy.

22. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

23. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

24. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

25. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

26. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy

27. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

28. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

29. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres serwis@otokomputery.pl lub reklamacje.otokomputery.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

30. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres serwis@otokomputery.pl lub reklamacje.otokomputery.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu.
31. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.

 

10 REKLAMACJA KONSUMENTA ORAZ PRZEDSIĘBIORCY Z UPRAWNIENIAMI KONSUMENTA

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §9 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §9 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §9 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 8 powyżej;
b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §9 ust. 10 do §9 ust. 12 powyżej;
c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §9 ust. 7 do §9 ust. 12 powyżej;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.

17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

22.Gwarancja zostaje przedłużona o czas przebywania towaru w serwisie.

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

23.Jeżeli usterka jest bardzo poważna i Sprzedający nie ma możliwości jej usunięcia lub wymiany podzespołów wówczas Kupujący otrzymuje zwrot środków na konto.

24.Nabywca traci gwarancję na skutek:
• Upływu terminu gwarancji.
• Zerwania plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie przez Gwaranta.
• Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania.
• Stwierdzenia przez serwis śladów zalania sprzętu.
• Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.
• Utraty karty gwarancyjnej.
• Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.
• Demontażu podzespołów, otwierania obudowy.


11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

34.W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
• mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
• pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
• bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
• internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

12 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
• umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
• prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
• przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
• na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
• zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
• wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
7. W przypadku, gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Regulamin obowiązuje od 31 grudnia 2022 roku

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl